Minister klar med nye initiativer mod AMU-misbrug

På baggrund af kulegravning af AMU-systemet skærper børne- og undervisningsminister Christine Antorini nu indsatsen mod misbrug af arbejdsmarkedsuddannelserne. Ny taskforce skal styrke tilsynet og betingelserne for tilskud skal skærpes.

Danmark har et unikt voksen- og efteruddannelsessystem, der skal anvendes til at opkvalificere vores arbejdsstyrke. Det skal vi udbygge og bevare. Derfor skal der slås hårdt ned på misbrug af AMU-systemet. Sådan lyder meldingen fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini på baggrund af rapporten fra AMU-kulegravningen, der påviser en række risici for snyd med AMU-systemet. For at bekæmpe misbrug er ministeren klar med en række initiativer i tillæg til de, der allerede er sat i værk: Betingelserne for tilskud skal skærpes, straffen for misbrug skal drøftes, og en ny taskforce skal styrke tilsynet med uddannelserne. Og så skal der ekstra fokus på de private aktører:

– Vi har tidligere taget en række initiativer, men rapporten fra AMU-kulegravningen har peget på en række risici i AMU-systemet, som vi nu vil begrænse. I de tidligere tilsynssager har der været en væsentlig overrepræsentation af private aktører, som har medvirket til at svække tilliden til systemet. Derfor vil vi se på betingelserne for udlicitering, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

For at styrke kontrollen og tilsynet med AMU-udbyderne nedsættes en Tilsyns Taskforce, som er klar fra 1. maj. Og udover at skærpe betingelserne for tilskud vil ministeren have fokus på muligheden for at kunne fratage en udbyder godkendelse, når de overtræder reglerne.

– Jeg vil desuden invitere en række af høringsparterne til en drøftelse af de iværksatte initiativer og de udfordringer, der nævnes i rapporten, slutter Christine Antorini.

Tilsynssager viste misbrug
Kulegravningen blev iværksat på baggrund af et stigende antal tilsynssager, der handlede om misbrug af AMU-systemet og VEU-godtgørelsesordningen. De aktuelle opstramninger, som ministeren vil iværksætte, sker som opfølgning på høringen af rapporten fra AMU-kulegravningen, der blev igangsat blandt interessenterne i november 2011. Der har blandt interessenterne været bred enighed om, at der skal sættes ind overfor konkret misbrug, men at det skal ske på en måde, der ikke rammer kollektivt og ødelægger AMU-systemet og dets fleksibilitet.

Der er i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen truffet afgørelse i en lang række sager (cirka 67 fra 1. marts 2011 til 1. februar 2012), og der er truffet foreløbig afgørelse om erstatning og tilbagebetaling af mere end 40 millioner kroner. Desuden er en række institutioner midlertidigt frakendt udbudsgodkendelser til en række fag og retten til at udlicitere.

Der er en overvægt af tilsynssager med private aktører, og sager der vedrører de tværfaglige organisatoriske fag inden for det såkaldte fælleskatalog. Herudover er der sager, som involverer særlige tilrettelæggelsesformer, herunder virksomhedsforlagt undervisning og sager, der vedrører udenlandske kursister.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Elever på privatskoler får højere karakterer
Next post 22-årig fundet kvalt på Stevns