Bøde til benzinselskab

OK a.m.b.a. får bøde for udsendelse af reklame til personer på Robinsonlisten.

Olieselskabet OK a.m.b.a. udsendte i december 2010 1.181 breve til personer, der ved registrering på den såkaldte ”Robinsonliste” havde frabedt sig reklamehenvendelser fra erhvervsdrivende. Forbrugerombudsmanden politianmeldte selskabet, som nu har betalt en bøde på 15.000 kr.

Forbrugerombudsmanden modtog i februar 2011 en klage fra en person, der havde modtaget reklamemateriale på sin adresse fra OK a.m.b.a. med titlen ”Vi vil gerne byde dig på en kop kaffe og gode tilbud”. Klageren havde imidlertid ved registrering i CPR-registeret (den såkaldte ”Robinsonliste”) frabedt sig henvendelser fra erhvervsdrivende i afsætningsøjemed.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til OK a.m.b.a. og bad om selskabets bemærkninger til sagen. OK a.m.b.a. oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at der på grund af en teknisk fejl var udsendt 1.181 breve til personer på Robinsonlisten.

OK a.m.b.a. har nu betalt en bøde på 15.000 kr. Bøden er fastsat til knapt det dobbelte af OK a.m.b.a.’s udgifter til at udsende de nævnte breve. Der er ved bødens fastsættelse taget hensyn til, at OK a.m.b.a. har medvirket til sagens oplysning.
Hvad er Robinsonlisten?

Det fremgår af markedsføringslovens § 6, stk. 3, at en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til en bestemt fysisk person, hvis det fremgår af Robinsonlisten, at den pågældende har frabedt sig reklamehenvendelser.

Robinsonlisten er opkaldt efter Robinson Crusoe og er til husstande, som gerne vil være i fred for reklamer.

Det er CPR-registeret, der registrerer og udarbejder Robinsonlisten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Lytterne har aldrig hørt mere taleradio end nu
Next post Nedsætter udvalg om psykiatri