Mindre bureaukratisk og mere fleksibel landbrugsstøtte

EU’s landbrugsministre ønsker en mere enkel landbrugspolitik, der er nemmere at administrere samt at overlade flere beslutninger til medlemslande selv

Dagens debat blandt EU’s landbrugsministre i Luxembourg demonstrerede et generelt ønske om en mere enkel landbrugspolitik.

– Der er bred enighed i Rådet om principperne i Kommissionens forslag til den direkte landbrugsstøtte, men mange er forståeligt bekymret for flere administrative belastninger og for, at der ikke tages tilstrækkelige hensyn til nationale og regionale forskelle. Derfor er der ønsker om, at ordningerne gøres mere enkle og at nogle af dem kan være frivillige, siger Rådets formand, den danske fødevareminister Mette Gjerskov.

Især forslag til en definition af aktive landbrugere og et loft over landbrugsstøtten for den enkelte landmand har vakt bekymring for de administrative byrder, de måtte medføre. Derfor er både Kommissionen og det danske formandskab kommet medforslag til forenklinger, der blev taget godt imod på dagens møde. Samtidigt ønsker et flertal at gøre den særlige støtte til yngre og mindre jordbrugere frivillig.

Et forslag til omfordeling af støtten internt i de enkelte medlemslande blev modtaget med en del forbehold fra mange medlemslande.. Den generelle opfattelse i Rådet er, at Kommissionens udspil til intern omfordeling er for omfattende, og at der som minimum er behov for en længere overgangsperiode og mere fleksibilitet for medlemslandene.

Afslutningsvis gav Kommissionen en status på medlemslandenes implementering af direktivet om beskyttelse af svin. Et krav om løsgående søer og gylte skal være gennemført af alle medlemslande pr. 1. januar 2013.

I de kommende måneder vil det danske EU-formandskab fortsætte drøftelserne om den fremtidige landbrugspolitik med tematiske drøftelser om mere grøn omstilling på rådsmødet i maj og landdistriktspolitik i juni med henblik på at færdiggøre en fremskridtsrapport, der vil indgå i de videre drøftelser under det cypriotiske formandskab i andet halvår af 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Fransk præsidentvalg: 1. runde slut – Hollande vandt
Next post Samlekort skal skabe interesse om de danske OL-deltagere