Sorte tal på bundlinjen i DR

DR har fået styr på økonomien og kom ud af 2011 med et mindre overskud på 19,8 millioner kroner. DR kan således for andet år i træk præsentere et årsregnskab med sorte tal på bundlinjen.

Bestyrelsesformand i DR Michael Christiansen glæder sig over resultatet og hæfter sig desuden ved, at DR har fået flere tilfredse seere og lyttere, når det gælder den generelle vurdering af DRs programmer:

– Det regnskab, DR har præsenteret for 2011, viser, at der nu er sorte tal på bundlinjen for andet år i træk efter underskud i perioden 2006-2009. Det er således lykkedes at skabe balance i økonomien og gennemføre de nødvendige tilpasninger. Samtidig viser public service-redegørelsen en stor opbakning til DRs virke og en øget tilfredshed med programudbuddet i det forgangne år, siger en tilfreds Michael Christiansen.

Generel tilfredshed blandt seere og lyttere
Public service-redegørelsen for 2011 viser en stigende tilfredshed i den generelle vurdering af DR blandt seerne og lytterne. 74 procent af de adspurgte i en undersøgelse af DRs virke erklærer sig således ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med DRs medieindhold, mod 70 procent i 2010. Public service-redegørelsen afslører dog også, at danskernes vurdering af vigtigheden af DRs indhold typisk vurderes til at være højere for samfundet som helhed end for den enkelte selv.

DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn siger i den forbindelse:

– Kvaliteten og relevansen af DRs programmer er helt afgørende for vores evne til at understøtte det danske demokrati. Og vores opgave i den forbindelse er todelt. Vi skal både have betydning for den enkelte seer og lytter, men også være i stand til at skabe en bred folkelig debat og sætte vigtige samfundsforhold på dagsorden. DR skal så at sige både være noget for samfundet og for den enkelte.

Første år med ny strategi
2011 var det første år med den nye strategi ’Et skarpere DR’, som fastslår, at DR skal levere væsentligt og relevant medieindhold af høj kvalitet og med stor gennemslagskraft. Det gælder, uanset om indholdet er rettet til brede eller smalle målgrupper, og uanset om der er tale om for eksempel nyheder, underholdning eller dansk tv-dramatik.

I 2011 har dette fokus blandt andet betydet en generel opprioritering af nyheder fra hele Danmark, en markant og omfattende dækning af folketingsvalget, en ny ungesatsning med ’DR MAMA’ samt nye initiativer og programmer, der har haft til formål at bringe kulturen ud til flere, eksempelvis ’Vores Kunst’ og det klassiske underholdningsprogram ’Maestro’.

Høje forventninger til DR
Stort set alle danskere benytter i dag DRs medietilbud. Mere præcist zapper, tuner eller klikker 98 procent af danskerne sig ugentligt ind på DRs kanaler og netsider.

– Befolkningen har med rette høje forventninger til kvaliteten af det, vi leverer. Og på den baggrund er det glædeligt, at hele 98 procent af danskerne hver uge vælger DR til ved at bruge os enten på tv, radio, net eller mobil, siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Terror-mistænkte varetægtsfængslet
Next post EU-Domstolen dropper sag mod Danmark