20 millioner til pjæk-projekter

20 forskellige fraværsprojekter får nu del i de syv millioner kroner, som Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat til indsatsen for at bekæmpe elevers fravær.

Motivation, trivsel og lyst til læring. Det er nogle af ingredienserne i de projekter, som har ansøgt om at få del i Ministeriet for Børn og Undervisnings fraværspulje på syv millioner kroner. 20 projekter får nu del i puljens midler.

Puljen er en del af den fraværskampagne, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini satte i værk fra november 2011 til februar 2012 for at bekæmpe fraværet i grundskolen og ungdomsuddannelserne. I alt er der søgt om midler fra puljen til 179 projekter for cirka 83 millioner kroner.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er glad for uddannelsesinstitutionernes store interesse for at tage kampen op mod fravær:

– De mange ansøgninger til ministeriets fraværspulje vidner om et stort engagement på uddannelsesinstitutionerne for at gøre noget ved fraværsproblemet. Vi ved, at for stort fravær kan føre til efterfølgende frafald. Og vi har hårdt brug for, at de unge bliver fastholdt og gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor er jeg glad for den overvældende interesse, der har været for at få del i fraværspuljen, og jeg glæder mig til at se resultaterne af de 20 projekter, der nu får midler fra puljen, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

De 20 projekter, som har fået støtte, spænder vidt – lige fra initiativer på en enkelt skole til store tværgående projekter, som involverer flere folkeskoler, ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Geografisk er der også spredning i forhold til, hvem der har fået del i puljemidlerne.

Halvdelen af de projekter, som er tildelt støtte, har fokus på overgangsproblematikken – det vil sige overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, som er et særligt kritisk tidspunkt i forhold til unges fravær.

Omfanget af de ansøgte midler i forhold til puljens økonomiske loft har betydet, at ministeriet har måttet foretage en stram prioritering blandt ansøgerne. Ved prioriteringen er der blandt andet lagt vægt på erfaringer fra tidligere projekter, om projektet er nytænkende, og om det vil kunne gennemføres af andre.

Resultaterne fra de 20 projekter skal kunne udbredes til andre uddannelsesinstitutioner. Ministeriet vil derfor stille bistand til rådighed til undervejs at hjælpe projektejerne efter behov i forhold til, hvilke informationer de skal indsamle og dokumentere. Det gøres for, at erfaringerne fra evalueringerne giver et grundlag at arbejde videre på i forhold til, hvilke fraværsbekæmpende initiativer der virker.

Der er givet støtte til:
Ansøgere, der er tildelt støtte
• Munkevængets Skole, Kolding: ”Det gode liv – valg af den rigtige ungdomsuddannelse”, 253.287 kroner
• Hastrupskolen, Køge: ”Fra fraværskultur – til nærværskultur”, 310.000 kroner
• Bagterpskolen, Hjørring: ”Projekt mere nærvær, mindre fravær”, 350.000 kroner
• Den Økologiske Produktionsskole: ”Projekt nærvær og fastholdelse”, 350.000 kroner
• Århus Social- og Sundhedsskole: Kulturcaféprojekt, 53.900 kroner
• International Business School, Fredericia: ”Fra næring til læring”, 182.067 kroner
• Roskilde Tekniske Skole: ”Anerkendende læringsmiljø – som forebygger fravær og frafald”, 399.290 kroner
• Århus Købmandsskole: Fraværsbekæmpelse gennem e-motivation og e-læring, 506.400 kroner
• Midtfyns Gymnasium, Ringe: Gruppevejledning med fokus på mundtlighedsstrategier, 30.000 kroner
• VUC Vejle: ”Pjækker du? – Nej, jeg er bare syg”, 400.000 kroner
• Gentofte hf: ”Struktur i hverdagen”, 78.600 kroner
• Ørestad Gymnasium: ”Heldagsskole i ungdomsuddannelserne – forsøg med tæt elevkontakt som fastholdelsesstrategi”, 242.875 kroner
• Kongsholm Gymnasium og hf: ”Uddannelse er sygt nice”, 450.000 kroner
• Næstved Kommune: ”Godt du sagde det – elevfortællinger og -relationer på tværs af folkeskole og ungdomsuddannelser, 493.140 kroner
• Københavns Kommune: ”Ressourceorienteret fraværsindsats – om kunsten at komme i skole”, 616.171 kroner
• Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUCenter Syd, Ishøj: ”Projekt fra spot til forvandling”, 315.000 kroner
• Aalborg Kommune: ”Elevfravær og trivsel”, 196.000 kroner
• Holbæk Kommune: Udrulning til alle kommunens udskolingsskoler af digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab samt projekt til videreudvikling af redskabet, 1.015.000 kroner
• Pluss Leadership: Opfølgning på innovationscamp januar 2012 sammen med elevnetværk, 195.000 kroner
• Skole og Forældre: Gennemførelse af kurser fra instruktørnetværk som opfølgning på fraværskampagne, 551.000 kroner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Skole får godkendt forsøg med arabisk som 2. fremmedsprog
Next post Ny børneattestlov styrker indsatsen mod pædofili