Håndværk og design på vej som nyt fag i folkeskolen

Ministeriet for Børn og Undervisning inviterer nu skoler til at deltage i et udviklingsprojekt om et nyt fag, håndværk og design, i skoleåret 2012/2013.

Et udviklingsprojekt om et helt nyt fag søsættes nu i folkeskolen. De to fag sløjd og håndarbejde kombineres til faget håndværk og design. Ligesom i sløjd og håndarbejde bliver kernen i det nye fag de håndværksmæssige kompetencer. Derudover vil faget fokusere på designprocesser – fra en idé bliver født, til produktet er færdigt.

I første omgang indgår faget i et udviklingsprojekt, som skal samle viden om, hvordan undervisningen i faget kan tilrettelægges, så den udfordrer og rummer alle elever, samtidig med at den afspejler de overordnede mål for et nyt fag.

Der har tidligere været gennemført forsøg med at slå fagene håndarbejde og sløjd sammen til faget håndværk og design. Forsøgene viste, at det nye fag har potentiale, men forsøgene var for få og for lokalt forankrede til, at resultaterne kunne generaliseres.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini ser frem til nu at få systematiske og konkrete erfaringer med håndværk og design – og til at modernisere fagene sløjd og håndarbejde som en del af den kommende folkeskolereform:

– I stedet for to fag – sløjd og håndarbejde – indhenter vi nu erfaringer med at samle timerne i ét stort fag og giver på den måde håndværksfaget mere volumen og synlighed. De praktiske fag og kundskaber skal anerkendes og udvikles, så de fremmer skabende, kreative og praktiske talenter hos alle elever.

– Med udviklingsprojektet i håndværk og design skal vi se på, hvordan vi får en bedre kobling mellem teori og praksis. Det kan for eksempel være, at eleverne skal bruge matematik til at lave en arbejdstegning, når de skal bygge garage og legetøjsbiler til den lokale børnehave, sådan som vi så det i tidligere forsøg, siger Christine Antorini.

Uddannelsesminister Morten Østergaard ser frem til en tættere sammenhæng mellem læreruddannelsen og folkeskolens fagrække:

– Et af kernepunkterne i regeringens læreruddannelsesreform er at sikre, at der er overensstemmelse mellem folkeskolens fagrække og læreruddannelsen. Det er der ikke i dag. Derfor vil jeg følge arbejdet med et nyt fag med interesse, og erfaringer med det nye fag kan indgå i arbejdet med en ny læreruddannelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Nordisk standpunkt til markedsføring via sociale medier
Next post Tosprogede tages ud af klasserne