Kompensation til bønder for randzoner

Der bliver i alt afsat 95,6 mio. kr. årligt til at kompensere landmændene for udlægning af de såkaldte randzoner langs vandløb og søer. De skal forhindre udvaskning af kvælstof og sprøjtegift til vandmiljøet og skabe mere sammenhængende natur.

1. september træder loven om randzoner i kraft. Det betyder, at der skal udlægges dyrknings- sprøjte- og gødningsfri arealer langs åbne vandløb og søer. Loven om randzoner blev vedtaget under den tidligere regering i 2011.

– Vi er i en tid med økonomisk smalhals, hvor vi er nødt til at vende hver en krone. Alligevel har vi afsat næsten 100 mio. kr. til at kompensere landmændene for randzonerne, der er et meget virkningsfuldt instrument i den grønne omstilling af landbruget. Randzonerne begrænser forurening og er en stor gevinst for natur, vandmiljø og bæredygtig produktion, siger fødevareminister Mette Gjerskov

Fødevareøkonomisk Institut (FOI), Københavns Universitet har for regeringen vurderet randzonernes omkostninger for landbrugserhvervet. Denne undersøgelse har dannet grundlag for fastlæggelsen af kompensationen på samlet set 95,6 mio. kr.

Randzonerne kommer til at dække 50.000 hektar jord. Udover kompensationen for udlægning af randzonerne kan landmanden også søge almindelig EU enkeltbetalingsstøtte, der udgør ca. 2300 kr. pr hektar. Udover de 115 mio. kroner arealerne allerede i dag modtager i enkeltbetalingsstøtte, afsættes således 95,6 mio. kr. til at kompensere for randzonerne.

– Randzonerne begrænser erhvervets forurening og skaber mere sammenhængende natur i Danmark. Landbruget har ikke krav på, at vi giver de her penge, men jeg synes, det er rimeligt, at de får en kompensation, der dækker de samlede omkostninger for erhvervet. Kompensationen kommer også ud over den almindelige støtte, som landmændene modtager for disse arealer, siger Mette Gjerskov.

Satserne for kompensation for randzoner bliver henholdsvis 2.100 kr./ha for tidligere omdriftsarealer mv. og 1.200 kr./ha for tidligere permanente græsarealer. Kompensationsordningen medfinansieres af EU under landdistriktsprogrammet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Solcelleanlæg kan ødelægge taget
Next post Kun halvdelen af huskøberne vælger ejerskifteforsikring