Ny børneattestlov styrker indsatsen mod pædofili

Et bredt flertal i Folketinget har i denne uge vedtaget et lovforslag, der ændrer børneattestloven. Formålet ved lovændringen er at udvide pligten til at indhente børneattest. De nye regler træder i kraft den 1. juni 2012.

– Det er vigtigt, at vores børn og unge kan færdes trygt i skoler, institutioner og til fritidsaktiviteter. Regeringen har skarpt fokus på, at vi har et effektivt system med børneattester, og at ordningen dækker alle relevante persongrupper, uden at det bliver for bureaukratisk. Med ændringen af børneattestloven foretager vi nogle justeringer i loven, da der har vist sig et behov for at stramme op på reglerne. Jeg kan med tilfredshed konstatere, at et stort flertal i Folketing bakker op børneattestordningen, siger kulturminister Uffe Elbæk.

Lovændringen indebærer, at der sker en mindre justering af børneattestordningen, så det sikres, at ordningen omfatter alle relevante persongrupper. På Kulturministeriets område vil ordningen eksempelvis blive udvidet med bibliotekarer på børnebiblioteker og tilsynsførende i svømmehaller. Det vil fremgå af nye bekendtgørelser, hvilke konkrete institutions- og persongrupper der omfattes af pligten til at indhente børneattest. Følgende ministerier vil udstede nye bekendtgørelser: Ligestillings- og Kirkeministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Miljøministeriet, Transportministeriet, Justitsministeriet samt Kulturministeriet.

Børneattestreglerne bidrager til at sikre, at pædofilidømte ikke ansættes til at have med børn at gøre. Ordningen indebærer en pligt for idrætsforeninger, daginstitutioner, skoler m.v. til at indhente børneattest på trænere, pædagoger, lærere m.v., der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Lovforslaget udvider personkredsen, så der også skal indhentes børneattest på personer, der ikke som sådan er ansat til at have med børn at gøre, men som via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. En børneattest er en særlig form for straffeattest udstedt af Rigspolitiet, der indeholder oplysninger om domme for seksualforbrydelser begået mod børn. Der blev sidste år indhentet ca. 250.000 børneattester. I 70 tilfælde viste det sig, at ansøgeren havde domme m.v. for pædofili.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post 20 millioner til pjæk-projekter
Next post Justitsministeren vil undersøge ulovlig parkering på handicappladser