Skole får godkendt forsøg med arabisk som 2. fremmedsprog

Akademisk Studenterkursus får nu mulighed for at tilbyde arabisk som 2. fremmedsprog. Faget skal styrke forståelsen af både de værdier, som de arabisktalende lande og som Danmark bygger på.

Fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk er typisk de fremmedsprog, som gymnasieelever i dag kan vælge mellem som 2. fremmedsprog. Men globaliseringen gør, at unge skal blive bedre til sprog uden for den europæiske kulturkreds. En række gymnasier har derfor allerede sat forsøg i gang med kinesisk og japansk som 2. fremmedsprog – og nu får kursister på Akademisk Studenterkursus som forsøg mulighed for at vælge arabisk.

– De arabisktalende lande har stor økonomisk, men også politisk og kulturel betydning for Danmark. Det er derfor en fordel for os, at unge har et indgående kendskab til arabisk sprog og kultur. Det sker ved at åbne for muligheden for som forsøg at tilbyde arabisk som 2. fremmedsprog. De unge vil, med den faglige ballast de får i faget, blandt andet kunne fungere som ”ambassadører” for danske interesser, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini

Hvilke fag kan godkendes som 2. fremmedsprog?
Om et forsøg med et nyt 2. fremmedsprog kan godkendes, afhænger af sprogets betydning for Danmark, og det bliver vurderet ud fra sprogets økonomiske, politiske og kulturelle betydning for Danmark.

Godkendelser sker på grundlag af konkrete, begrundede ansøgninger fra skoler, der ønsker at udbyde det pågældende sprog. For at få en godkendelse, skal ansøgningen afspejle, at ansøgerskolen kan udfolde og udvikle sprogets betydning for Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post To danske soldater såret
Next post 20 millioner til pjæk-projekter