Dansk Metal: Reform med fejl og mangler

Dansk Metal bakker op om ny reform af førtidspension, men er kritisk over for flere elementer i fleksjobaftalen.

– Der er udmærkede takter i førtidspensionsreformen, og særligt de nye ressourceforløb ser vi positivt på, siger Torben Poulsen, der er hovedkasserer i Dansk Metal og leder af Metal A-kasse.

- Der er udmærkede takter i førtidspensionsreformen, siger Torben Poulsen, der er hovedkasserer i Dansk Metal og leder af Metal A-kasse. Foto: Dansk Metal

Den daværende VK-regering ville ændre fleksjobordningen radikalt, og bl.a. indføre et system, hvor fleksjobberne blev aflønnet efter ”effektiv arbejdstid”. Det kritiserede Dansk Metal kraftigt, fordi det reelt ville betyde, at fleksjobberne kom til at arbejde for en meget lav timeløn og dermed fungere som gratis arbejdskraft for virksomhederne.

-Vi er naturligvis tilfredse med, at politikerne har lyttet til vores advarsler og fjernet det element i den endelige aftale. Det er et absolut kardinalpunkt for os, at fleksjobberne ikke bliver brugt som løntrykkere, og derfor er det godt, at det nu er fastslået at den ny ordning udmøntes inden for de overenskomstmæssige rammer.

Torben Poulsen kritiserer dog væsentlige elementer i reformen af fleksjobordningen. Han hæfter sig ved, at der i den ny aftale fortsat mangler positive incitamenter for virksomhederne til at oprette fleksjob:

-Det er virksomhederne, der skal se en fidus i at oprette fleksjob. Når der ikke er nogen økonomisk tilskyndelse til det, så frygter vi, at der heller ikke kommer særligt mange fleksjob. Derfor har vi foreslået en støtteordning, hvor alle virksomheder bidrager til en pulje, som så fordeler støtte til de virksomheder, der faktisk er rummelige og opretter fleksjob. Modellen kender vi fra AER-ordningen, der støtter virksomheder, der opretter lærepladser, siger Torben Poulsen.

Han ærgrer sig over, at regeringen ikke har lyttet til dette forslag, ligesom han undrer sig over, at muligheden for a-kassemedlemsskab for fleksjobbere ikke overlevede fra regeringens oprindelige udspil:

-Vi kan forstå, at Venstre og Konservative har opfattet dette som en “vennetjeneste til fagbevægelsen”, men det er helt fejlagtigt. Muligheden for a-kassemedlemskab er en helt central del af den danske model med social tryghed og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Vi mener også det er urimeligt, at fleksjobbere skal have en lavere ydelse end andre ledige. Derfor er det trist endnu engang at konstatere, at det ikke er i praksis, men kun i skåltaler at Venstre og Konservative værner om den danske model siger Torben Poulsen.

Forligspartierne vil gerne give fleksjobberne incitamenter til at øge deres arbejdsindsats, og det bakker Dansk Metal op om:

– Men der skal være social balance, og økonomisk tilskyndelse gør det ikke alene. Vi savner, at der tages hånd om fleksjobbernes mulighed for jobudvikling, og vi efterlyser adgang til den nødvendige efter- og- videreuddannelse både for beskæftigede og ledige fleksjobbere. Det er helt fraværende i aftalen, og efterlader det indtryk, at aftalen først og fremmest er en spare øvelse, fastslår Torben Poulsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post DF: Nej til spareøvelse rettet mod de svageste
Next post Færre planlagte undervisningstimer i folkeskolen