Regeringen indgår ny aftale med de borgerlige

Regeringen har her til aften indgået en aftale med Venster, Konservative og Liberal Alliance om flexjobordningen og førtidspensionen.

Aftalen betyder, at unge som udgangspunkt ikke skal på førtidspension, men i stedet skal have en “individuel og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov”, som det hedder i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministiret, hvor der også står at, “samtidig målrettes fleksjobordningen til dem, der har størst behov”.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er glad for sin aftale med de borgerlige partier:

– Jeg er glad for, at vi nu efter flere års arbejde endelig er nået frem til en bred aftale om førtidspension og fleksjob. Fremover er det slut med at tildele unge mennesker en førtidspension, hvis de kan få det bedre. I stedet investerer vi massivt i ressourceforløb, der skal hjælpe og støtte sårbare mennesker. Aftalen betyder, at partier, der ved det seneste valg fik næsten 80 procent af danskernes stemmer, bakker op om to af de helt centrale elementer i vores sociale sikkerhedsnet i Danmark, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
– Alt for mange danskere står uden for arbejdsmarkedet og dermed uden for det fællesskab, en arbejdsplads giver. Unge mennesker, der har problemer, skal have hjælp til at få styr på livet, og hvis det er muligt, få opbygget en arbejdsevne. Vi skal gøre alt hvad vi kan for, at de bliver en del af fællesskabet. Men det er vigtigt for mig at understrege, at der selvfølgelig fortsat skal tilkendes førtidspension til de mennesker, som ikke kan forventes at kunne træde ind på arbejdsmarkedet.

Også hos de Radikale er man glade for den nye aftale:

– For Radikale Venstre er det god socialpolitik at målrette fleksjobordningen, så vi i højere grad tilgodeser de lavest lønnede. Vi er glade for, at færre unge fremover kommer på førtidspension. For os er det netop vigtig, at investere i de unge, så flest muligt kommer tættere på arbejdsmarkedet, siger Nadeem Farooq (R).

SF’eren Anne Baastrup mener at der er for mange unge, som ryger på førtidspension:
– I dag lander alt for mange unge på førtidspension, fordi de ikke fik den rigtige behandling i tide. Det gøres der op med. Det er vigtigt for SF, at der hurtigt og kvalificeret laves en rehabiliteringsplan, hvor også regionens lægefaglige ekspertise indgår. Det giver grundlaget for at skabe den rigtige plan for det enkelte menneske, så fx en depression kan helbredes.

Venstre Ulla Tørnæs siger om aftalen:
– Vi er glade for aftalen. Vi deler ambitionen om, at færre unge skal på offentlig forsørgelse. Derudover er vi tilfredse med, at kravet om a-kassemedlemskab udgik, og at selvstændige fortsat har mulighed for at få et fleksjob.

Også de konservatives Mai Henriksen er glad for den aftale partiet har indgået med regeringen, Liberal Alliance og Venstre:
– Ingen er tjent med at blive efterladt på passiv forsørgelse uden for fællesskabet. Vi skylder de unge, der har det svært, en chance for at få balance i tilværelsen, så de kan komme videre i livet og bidrage med det, de kan. Og så er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes for Konservative at forhindre regeringens forslag om at afskaffe fleksjobordningen for selvstændige.

Joachim B. Olsen (LA) siger:
– For Liberal Alliance har det været afgørende, at incitamentet for kommunerne til at tilkende førtidspension bliver reduceret. Liberal Alliance er derfor tilfredse med, at spørgsmålet om refusion og tilkendeansvar er blevet skrevet ind i aftalen.
Reformen skal nu vedtages i Folketinget og vil træde i kraft fra 1. januar 2013. Når reformen er fuldt indfaset i 2020, vil den forbedre de offentlige finanser med 1,9 milliarder kroner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Özlem Cekic: Jeg går ingen steder
Next post Enhedslisten: S-SF-R sparker til de svage igen