Færre inkassosager

Mens store dele af Europa stadig befinder sig i dyb krise, ses der nu positive takter i danskernes økonomi. Antallet af inkassosager er i første halvår af 2012 stagneret, og samtidig bliver danske skyldnere mere villige til at betale af på deres gæld. Det er et tegn på en forbedret økonomi på forbrugerniveau, lyder det fra kreditstyringsvirksomheden Intrum Justitia.

De første seks måneder af 2012 viser positive tendenser i forbrugerøkonomien. De mange inkassosager, som prægede de første år af finanskrisen, stagnerer nu i antal. Samtidig tager de danskere, som skylder penge væk, i stigende grad selv ansvar for at få gælden ud af verden. Det mærkes tydeligt hos kreditstyringsvirksomheden Intrum Justitia, der oplever en generel forbedring af danskernes økonomi i forhold til første halvår 2011.

– Vi oplever flere debitorer, der ønsker at betale af på deres gæld gennem en betalingsaftale. En betalingsaftale er naturligvis et tegn på at, man ikke kan betale hele sin gæld på med det samme, men tendensen er dog, at flere og flere aktivt tager del i deres egen gældsafvikling. Det er et helt tydeligt tegn på, at der er et større økonomisk råderum i danskernes hverdag, siger Morten Engelbæk, direktør i Intrum Justitia A/S.

Tallene fra første halvår 2012 viser, at størrelsen på de afdrag, som skyldnerne indbetaler, er forholdsvist højere end første halvår af 2011. Hvor den gennemsnitlige betaling pr. afbetalingsaftale i første halvår af 2011 lå på 380 kr., ligger det i første halvår af 2012 på 390 kr. pr betalingsaftale. I starten af den økonomiske krise oplevede man store stigninger i antallet af inkassosager, men i de første seks måneder af 2012 viser tallene en anden historie. Her er antallet af inkassosager stagneret og har i løbet af de sidste 6 måneder kun haft et gennemsnitligt udsving på 0,81 pct..

– Det stagnerende antal inkassosager og de større indbetalinger, gør det nemmere at være virksomhed, fordi der er en større chance for, at man ikke blot solgt sin vare, men også får betaling for den. Samtidig viser udviklingen af inkassosager også noget om, at der er flere penge mellem hænderne hos forbrugerne. Dermed er inkassosagernes antal en rigtig god indikator på samfundsøkonomien, udtaler Morten Engelbæk.

Otte gode råd til at få hånd om gælden
Det er vigtigt, at man ikke bare lader stå til, for så har gælden en tendens til at vokse. Ofte kan bare det at få overblik over gældsposterne og deres størrelse gøre, at det hele bliver meget mere overskueligt. Her er otte gode råd til, hvordan man som skyldner kommer i gang med at få en bedre økonomi:

1. Få dannet dig et overblik over din gæld. Hvor meget skylder du og hvem skylder du pengene til?

2. Er der krav, du ikke kender til, skal du straks rette henvendelse til virksomheden/ inkassoselskabet og ikke bare lade stå til.

3. Start med at betale de regninger der er størst og ældst, da disse ofte medfører de største renter og gebyrer.

4. Indgå betalingsaftaler med de virksomheder eller inkassoselskaber, du skylder penge. Har du ikke mulighed for at betale hele beløbet på en gang, kan du sandsynligvis indgå en betalingsaftale. Viser du betalingsvilje, gør det virksomheden/inkassoselskabet mere fleksibel.

5. Overhold din betalingsaftale. På denne måde undgår du eventuelle yderligere rykkergebyrer.

6. Læg et budget hvor din gæld også indgår som en fast månedlig post.

7. Lad være med at optage nye lån eller bruge dit kreditkort for at dække gammel gæld. En ny gæld vil kun forværre dine økonomiske problemer.

8. Forsøg at finde en løsning på din inkassosag før den kommer for retten, da dette er en meget dyrere løsning.

Kilde: Intrum Justitia

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Bilister går glip af erstatning ved skade på bilen
Next post Boligejerne sparer 1,2 mia. kr. i renteudgifter