Færre planlagte undervisningstimer i folkeskolen

Skolerne planlægger at gennemføre færre timer i folkeskolen end tidligere. Det viser en ny opgørelse. Børne- og undervisningsministeren er bekymret over resultaterne og vil følge kvaliteten i undervisningen tæt.

Der er gennem de sidste fire år sket et fald i antallet af de planlagte undervisningstimer i folkeskolens normale klasser. Tallet holder sig over minimumsgrænsen, men de planlagte timetal er dog faldende. Det viser en ny opgørelse ”Folkeskolens planlagte undervisningstimetal – perioden 2009/10-2011/12”.

– Enkelte skoler planlægger med for få timer – dem vil Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen følge op på, siger Christine Antorini.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er bekymret over udviklingen.

– Undervisningstimetallet er afgørende for børns læring. Jo flere timer, jo bedre resultater. Derfor ærgrer det mig, at antallet går den forkerte vej. Regeringen ønsker en fagligt stærk folkeskole for alle – og det får vi ikke med et nedadgående timetal. Regeringen fremlægger oplæg til reform af folkeskolen i efteråret, siger Christine Antorini.

Kommunerne har planlagt 573 flere timer end minimumsgrænserne foreskriver. Det er dette tal, der har været faldende de sidste mange år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Dansk Metal: Reform med fejl og mangler
Next post Klima-rejsehold er et hit hos kommunerne