Spirende optimisme hos forbrugerne

Nye tal fra Danmarks statistik viser, at forbrugertilliden tog et lille hop opad fra -2,6 i maj til +0,1 i juni.

Forbrugertillidsindikatoren belyser befolknings syn på den aktuelle og fremtidige økonomiske situation. Det er især familiernes bedømmelse af egen økonomiske situation, der trækker forventningerne opad.

Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator er i juni tilbage på den opadgående trend, som har gjort sig gældende siden december 2011, men det er endnu for tidligt at afgøre, om forbrugerforventningerne vil fortsætte opad i 2. halvår. En udvikling omkring status quo vurderes iflg. Dansk Erhverv som lige så sandsynlig.

– Det er positivt, at forbrugertilliden og forventningerne har taget et lille nøk opad i juni. Det er næppe sommervejret, der har ført til ukontrollerede jubelscener blandt forbrugerne. Men det kan spille ind, at der med det brede forlig omkring skattereform nu er skabt afklaring omkring familiernes og ikke mindst boligejernes skattemæssige forhold for de kommende år. Udbetalingen af efterlønsbidragene er givetvis også en medvirkende årsag til, at familierne i snit bedømmer egen økonomiske situation bedre end for et år siden og tilmed forventer en yderligere bedring det kommende år, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Også forventning om bedring i dansk økonomi indenfor det næste år
Set på baggrund af den fortsat usikre internationale økonomiske situation, er det måske en smule overraskende, at forbrugerne forventer bedring i dansk økonomi generelt.

– Målingen af forbrugerforventninger giver en meget nøgtern bedømmelse af status quo i dansk økonomi i år sammenlignet med for et år siden. Det viser, at Danmark i det seneste år er blevet hængende i lavvækstfælden. Men det er positivt, at forbrugerne forventer en bedring i dansk økonomi over det næste år. Det kan muligvis være et tegn på, at privatforbruget vil rette sig lidt op i løbet af det næste år, hvilket vil være uhyre gavnligt for dansk økonomi. Langt hen ad vejen er det familierne selv, der sidder med nøglen til økonomisk fremgang, siger Bo Sandberg.

Der er iflg. Dansk Erhverv tale om en ret behersket fremgang i vurderingen af Danmarks økonomiske situation om et år, idet indikatoren fra maj til juni steg fra et nettotal på 4,7 til 7,6, hvilket fortsat ligger under årets første måneder, hvor en række nøgletal så mere lyse ud.

– Den lille bedring i forventningerne til fremtiden er ikke kraftig nok til, at man ligefrem begynder at forvente faldende arbejdsløshed, hvilket er en ganske realistisk bedømmelse af situationen, så også her må forbrugerne siges at have fingeren godt på pulsen af dansk økonomi, siger Dansk Erhvervs cheføkonom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Imerco giver sig: Gavekort kan bruges i 5 år
Next post Fire danske soldater såret efter sprængning