Skoleelever og forældre: digital kløft mellem skole og hjem

En ny undersøgelse blandt danske elever og forældre fra KMD Analyse peger på, at folkeskolen er sakket digitalt bagud i forhold til elevernes normale hverdag. Analysen viser, at problemer med it-udstyr ofte er en del af skoledagen – og næsten halvdelen af eleverne oplever, at der kan gå en måned eller mere uden brug af digitale læremidler. Både elever og forældre bakker op om en digital folkeskole og vil have løftet brugen af de digitale værktøjer i undervisningen. Et flertal af forældrene vil have politikerne til at opprioritere it i folkeskolen.

Samfundet har de seneste år bevæget sig med stor hastighed på det digitale område. Nye tal fra KMD Analyse viser, at skolebørn i stor stil i deres hverdag har adgang til digitale værktøjer. På trods af gode intentioner og indkøb på it-fronten de senere år, sakker folkeskolen dog agterud. Det mener et flertal af danske forældre og elever, viser en rundspørge foretaget for KMD Analyse og Danske Elever. 60 % af eleverne og 52 % af forældrene i undersøgelsen mener, at skolen er bagud eller langt bagud i anvendelsen af it.

– Børn og unge lærer allerede i dag uden grænser. Analysen viser, at der i dag er en kløft mellem det it-niveau mange børn oplever derhjemme og i skolen. Der er brug for en prioriteret indsats, så it i folkeskolen kommer på omgangshøjde med it i børn og unges hjem og fritid, siger Lars Monrad-Gylling, adm. direktør i KMD.

Blandt forældrene er der en bred opfattelse af, at digitalisering bør have politikernes opmærksomhed. 77 % af forældrene mener, at man fra politisk side skal opprioritere anvendelsen af it i folkeskolen.

I landsforeningen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen ser man et behov for politisk fokus på den digitale indsats;

– Folkeskolen er et væsentligt omdrejningspunkt i at klæde vores børn på til fremtidens udfordringer, og det er vigtigt, at moderne læremidler er en naturlig del af undervisningstilbuddet. Jeg vil opfordre skolebestyrelserne til at overveje, om it-niveauet skal løftes på deres skole på baggrund af resultaterne i KMD Analyses undersøgelse, siger Skole og Forældres landsformand, Benedikte Ask Skotte.

Digitale læremidler styrker undervisningen
Analysen viser, at en betydelig andel af eleverne sjældent oplever, at it eller digitale læremidler anvendes i undervisningen. Eksempelvis oplever næsten halvdelen af eleverne, at der kan gå en måned eller mere uden, at de bruger digitale læremidler i undervisningen.54 % af eleverne og 66 % af forældrene mener, at undervisningen i høj grad eller meget høj grad vil blive bedre, hvis it anvendes mere i undervisningen. Tages svarene i kategorien ”I nogen grad med”, er andelen hhv. 89 % og 95 %. Altså en betydelig opbakning til, at it med fordel kan bruges yderligere i undervisningen.

– Undersøgelsen viser klart, at det er et ønske fra både elever og forældre, at it bliver en integreret del af skoledagen. Men det er ikke nok at købe nyt it udstyr og planlægge it-baseret undervisning. Hvis vi skal have en digital grundskole, kræver det en investering fra politikernes side, som omfatter både uddannelse til lærerne, nyt udstyr og en forståelse for it-pædagogik, fortæller Vera Rosenbeck, formand for Danske Skoleelever.

Udfordringer med it-udstyret
Analysen angiver, at det er en almindelig oplevelse for elever i folkeskolen, at de har problemer med at få skolens udstyr til at virke. Således oplever flere end hver tredje elev i 6.-10. klasse hyppige problemer med at få it-udstyr til at fungere i forbindelse med undervisningen.

– Det er ligegyldigt, at man på en skole har en masse it, hvis det ikke duer eller er for gammeldags. Derfor er det vigtigt, at skolebestyrelsen bidrager til, at skolen indkøber topmoderne it og ikke hænger fast i gammeldags løsninger, siger Skole og Forældres landsformand, Benedikte Ask Skotte.

Om undersøgelsen og KMD Analyse
KMD Analyse er en vidensenhed i KMD, som primært udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandet andet tidligere udgivet rapporterne ”Digitalisering af ældreplejen – Potentialer og holdninger” og ”Socialt bedrageri i Danmark – Omfang, adfærd og holdninger”. KMD Analyse samarbejder bl.a. med Center for Digital Forvaltning (CEDI) om udvikling af analyserne.

Analysen “Den digitale folkeskole – Vurderinger og holdninger fra elever og forældre” er lavet i samarbejde med Danske Skoleelever.

Undersøgelsen er baseret på en række surveys med deltagelse af såvel forældre til børn i folkeskolen som elever i folkeskolens ældste klasser (6.-10. klasse).

Rapporten er en opfølgning på en tidligere undersøgelse, hvor holdningerne til de samme emner blev undersøgt blandt de professionelle aktører – altså skolelærerne og skolelederne. Denne undersøgelse viste, at lærere og skoleledere i den danske folkeskole generelt er positive over for en øget anvendelse af it og digitale læremidler. Analysen viste også, at der er en stor spredning i lærernes kompetenceniveau og erfaringer, når det gælder brug af it og digitale læremidler i undervisningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Skatteministeriet anmelder SKAT til politiet
Next post Sagsbehandler erklærede Sydbank konkurs