Byfornyelsesmidler afsættes til nedrivning af faldefærdige huse

Der afsættes nu flere penge til at rive faldefærdige boliger ned.

Ministeriet for by, boliger og landdistrikter har evalueret den såkaldte Indsatspulje samt de regler, der regulerer kommunernes muligheder for at sætte ind overfor faldefærdige huse. Evalueringerne viser, at kommunerne har brugt puljen fornuftigt.

Kommunerne har i 2010 og 2011 kunnet søge støtte fra den såkaldte Indsatspulje til byfornyelse og konkrete nedrivninger af faldefærdige boliger. Kommunerne er tilfredse og har i høj grad benyttet sig af puljerne og de nye administrative redskaber. Det viser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters evalueringer.

– Der er for mange faldfærdige huse, som skæmmer vores landskab og som udlejes af kyniske boligspekulanter til familier med sociale problemer. Nu sætter regeringen ind over for de dårlige huse med en permanent bevilling, og vi undersøger hvilke initiativer, der kan tage boligspekulanterne ud af markedet, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S).

Evalueringen viser, at ca. 3.500 bygninger er blevet revet ned og at 1.325 bygninger er blevet renoveret. Ganske opsigtsvækkende viser evalueringen også, at ca. 1/4-del af kommunerne har opnået positive resultater i forhold til at forebygge og afhjælpe ‘social forslumring’. Det er særligt sket ved at kommunerne har fjernet udlejningsboliger, der er uegnede til beboelse.

– Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at stoppe grådige boligspekulanter, der udlejer elendige boliger til socialt svage familier, siger ministeren og uddyber:

– For det første vil jeg afsætte 75 mio. kr. af byfornyelsesmidlerne til blandt andet nedrivning og istandsættelse. Det skal være en permanent bevilling og ikke en midlertidig puljeordning som VK-regeringen havde, for en permanent ordning giver kommunerne bedre mulighed for at foretage en ordentlig langsigtet planlægning. For det andet skal vi se på, om vi kan ændre reglerne, så kommunerne kan føre sager mod boligspekulanter, der udnytter svage borgere, slutter minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Michala Petri og Lars Hannibal nye værter på Radio Klassisk
Next post Bank betaler bøde på 45.000 kr