Sundhedsministeren: Tilskud til private høreapparater skal ned

Tislkuddet til private høreapparater skal ned, mener Sundhedsministeren.

- Det offentliges indkøbspriser på høreapparater er faldet markant. Og den faldende pris bør også afspejles i priserne på det private marked. Derfor er det eneste ansvarlige at sætte det offentlige tilskud ned. Gør vi ikke det, vil vi overbetale de private klinikker, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Folketinget har i dag 1. behandlet lovforslag L 59 om høreapparater. Med lovforslaget ønsker regeringen dels at nedsætte det offentlige tilskud til høreapparatbehandling hos private, og dels at samle ansvaret for høreapparatområdet i regionerne.

Når regeringen ønsker at samle myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatsbehandlingen et sted, hænger det bl.a. sammen med, at det vil gøre det nemmere for borgere med høretab. Fremover vil de f.eks. få udbetalt tilskud til høreapparater af regionerne – og ikke som i dag kommunerne – der også har ansvar for høreapparatbehandlingen på audiologiklinikkerne på sygehusene.

Baggrunden for nedsættelsen det offentlige tilskud til høreapparater, der sælges af private forhandlere, er bl.a., at Rigsrevisionen tidligere har konkluderet, at prisudviklingen på høreapparater i offentligt regi skaber grundlag for en reduktion af det offentlige tilskud til høreapparatbehandling i privat regi. Og at det offentlige efter et udbud i sommeren 2012 har reduceret sine indkøbspriser på høreapparater med helt op til 60 pct.

- Hvis vi så fastholder et offentligt tilskud af samme størrelse i dag, vil det betyde, at de private klinikker vil få større overskud på høreapparater, og det vil jeg ikke bruge vores fælles sundhedskroner på. Derfor er det eneste ansvarlige at nedsætte det offentlige tilskud, siger Astrid Krag, der samtidig understreger, at hun forventer, at priserne i det private vil følge prisudviklingen i det offentlige.

- Jeg har en klar forventning om, at de private leverandører udviser den ansvarlighed, at når de kan få billigere høreapparater, så skal det komme forbrugerne til gode og afspejles i lavere priser. Det vil i hvert fald være utrolig ærgerligt, hvis det betyder, at forhandlerne får et højere overskud på bekostning af de hørehæmmede, siger sundhedsministeren og fortsætter:

- Men jeg er opmærksom på, at de private forhandlere selv med de lavere indkøbspriser på høreapparater kan vælge at fastholde et højere prisniveau. Derfor vil jeg også løbende følge tilskudsordningen, der også evalueres efter to år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Lyseblåt vartegn sprænges bort
Next post 70 TV-stationer stiler skarpt på global fattigdom