Lille tilbagegang for turismen i 2012

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik besøgte lidt færre turister Danmark i 2012.

Trods en flot slutspurt i december faldt antallet af overnatninger inkl. overnatninger i feriehuse med 471.000 svarende til et fald på 1,1 procent ift. 2011. Nedgangen var størst indenfor camping, men også antallet overnatninger på feriecentre samt feriehuse faldt i 2012. Omvendt oplevede hotellerne fremgang i 2012. Geografisk set er det Region Hovedstaden, der holder turismen oppe, mens resten af Danmark har haltet efter i 2012.

Den danske turisme var en af de sektorer, der blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, hvor især antallet af udenlandske turister faldt markant. Antallet af turister har dog været på vej i den rigtige retning i løbet af 2010 og 2011 bl.a. pga. store begivenheder som VM i landevejscykling. Men den positive udvikling har nu ramt et bump på vejen i 2012. Det er primært campingpladserne, feriecentrene og feriehusene, som har haft et hårdt år, således er antallet af overnatninger på de tre ferieformer faldet med henholdsvis 5 procent, 2 procent og 2 procent. Omvendt har hotellerne fortsat deres fremgang med 4 procent ift. til 2011 og med hele 24 pct. siden 2009.

– Turismen er et vigtigt eksporterhverv for Danmark, da et stigende antal turister betyder stigende omsætning og større jobskabelse. Det er derfor beklageligt, at den danske turisme ikke har kunnet holde fast i den positive udvikling, vi har set det seneste år. En del af forklaringen skal findes i en våd dansk sommer, som vi ikke kan gøre noget ved. Men det handler også om vores konkurrenceevne over for udlandet – og den skal simpelthen forbedres, siger Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhverv og fortætter:

– Danmark er i skarp konkurrence med andre europæiske lande om at tiltrække turisterne, og derfor udgør de høje danske afgifter på energi og fødevarer samt den manglende mulighed for at afløfte moms et væsentligt problem for den danske turisme.

I 2012 var Region Hovedstaden den eneste region, der formåede at øge antallet af overnatninger, mens de øvrige regioner oplevede tilbagegang. Værst gik det ud over Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor antallet af overnatninger fald med hhv. 3,4 og 3,5 procent.

– Det er positivt, at hovedstaden fortsat kan tiltrække turister, og særligt at udenlandske turister fortsat søger til København. Men det er ærgerligt, at de øvrige regioner og overnatningsformer oplever en tilbagegang, for kystturismen uden for de store byer er helt afgørende for den samlede danske turisme. Derfor anbefaler Dansk Erhverv et øget fokus på vækstmulighederne i turismen i hele Danmark, da det er en gylden mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser, som ikke kan flytte ud af landet – ikke kun i det store byer, men også i yderområderne, slutter Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post To år med elbiler i Nyborg
Next post Spritbilist stak af og gemte sig i buskads