To år med elbiler i Nyborg

Nyborg Kommune har de sidste to år, i samarbejde med elbiloperatøren CLEVER, sendt 58 familier fra Nyborg ud at køre på strøm.

De foreløbige resultater fra Nyborg er imponerende. Testfamilierne har til nu kørt over 197.000 km i elbil – det svarer til hele 4,9 gange rundt om jorden og en besparelse på i alt 14,8 ton CO2. Elbiler udleder i gennemsnit ca. 50 procent mindre CO2 sammenlignet med en tilsvarende konventionel bil.
– Det er meget positivt, at så mange testfamilier har støttet op om projektet og på den måde været med til at understøtte en videreudvikling af elbilerne. Nyborg Kommune afprøver også elbiler i ældreplejen, og kommunen ønsker også fremadrettet at satse på mere energivenlige biler, siger borgmester Erik Christensen, og fortsætter; – vi ønsker som kommune også at sætte fokus på klimaet.

Forsøgsprojektet støttes af Trafikstyrelsen og Energistyrelsen, og indsamler kørselsdata og brugererfaringer med elbiler fra i alt 1.600 testfamilier. Erfaringerne fra Nyborg Kommune vil indgå i det landsdækkende projekts resultater, når de sidste testfamiler afleverer deres elbiler i maj og dermed afslutter projektet i Nyborg.

– På landsplan har elbilerne i Test-en-elbil nu kørt 3, 3 mio. km. De mange elbil-kilometer giver CLEVER en unik viden om elbiler og opladning. Erfaringerne er skabt af danskere med vidt forskellige transportbehov og skal bidrage til at få flere til at vælge elbilen frem for den konventionelle bil, fortæller Lars Bording, adm. direktør i CLEVER og fortsætter;

– Erfaringen indtil nu viser os, at elbilen fungerer rigtig godt i en dansk kontekst. Testfamilierne oplever, at elbilen er nem at betjene og passer fint til deres kørselsbehov. Faktisk siger de, at det kun er i specielle tilfælde, at den konventionelle bil bruges i testperioden, fortæller Lars Bording.

De sidste otte testfamilier i Nyborg bliver sendt på gaden i elbiler den 18. februar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Tobiskvoter granskes inden næste sæson
Next post Lille tilbagegang for turismen i 2012