24 mio. kroner til indsattes børn og deres familier

Aftaleparterne bag årets satspuljeforlig har afsat 24,4 millioner kr. over en fireårig periode til initiativer rettet mod børn af fængslede. Formålet er at sikre en god og stabil kontakt mellem børn og forældre og dermed færre gengangere i fængslerne.

Dækning af børns transportudgifter til fængselsbesøg. Samtaleforløb for indsatte med børn og drift af et familiehus. Det er nogle af de initiativer, som forligspartierne bag årets satspulje (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance -red.), er blevet enige om at afsætte penge til.

Børnene er tit dem, der lider mest, når mor eller far sidder i fængsel
Når mor eller far kan blive ved med at have en god relation til barnet under afsoningen, styrkes sandsynligheden nemlig for, at den voksne ikke havner i ny kriminalitet efter løsladelsen.

– Børnene er tit dem, der lider mest, når mor eller far sidder i fængsel. Mange skammer sig over, at mor eller far har gjort noget kriminelt, samtidig med at de naturligvis savner deres forælder. En god kontakt under afsoningen kan ikke bare være med til at afbøde det savn, men også medvirke til at sikre, at mor eller far ikke igen havner på den forkerte side af loven. Derfor glæder det mig, at parterne bag årets satspuljeforlig er blevet enige om at afsætte penge til, at vi hjælper børn af fængslede og deres familier, siger justitsminister Mette Frederiksen

Pengene skal gå til følgende konkrete initiativer:

– dækning af transportudgifter til børn af indsatte i forbindelse med besøg af forældre i arresthuse og fængsler, så samværet med en indsat forælder ikke begrænses af økonomiske hensyn.
– midler til drift af et familiehus med 5-6 pladser som en del af en kommende pension i Nordjylland, hvor der vil blive tilbudt pædagogisk støtte til både forældre og børn forud for løsladelsen.
– samtale- og gruppeforløb for indsatte med børn i 15 af kriminalforsorgens institutioner, hvor der arbejdes med, hvordan de indsatte gerne vil være forældre, både under og efter afsoningen.
Projekterne er som udgangspunkt 4-årige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post To mio. danske bilister rammes af tysk motorvejsafgift
Next post Sundhedsstyrelsen har opdateret Ebola-retningslinjer