Bred aftale om film og computerspil

Kulturminister Marianne Jelved indgik i denne uge en aftale om fremtiden for dansk film med alle Folketingets partier.

Med aftalen får filmbranchen mulighed for at producere flere film, filmøkonomien styrkes, og de danske filmtalenter får bedre muligheder for at prøve sig selv af. Aftaleparterne fordobler desuden støtten til udvikling af computerspil og søsætter et nyt spilkontor, der skal skabe et innovativt og udviklende spilmiljø.

Aftalen løber fra 2015 til 2018.

– Jeg er glad for, at alle Folketingets partier er enige om, at dansk film fortsat skal levere kvalitet og gode fortællinger. Dansk film er presset på økonomien i øjeblikket, og derfor giver vi branchen en håndsrækning med 70 mio. kr. ekstra over de næste fire år. Samtidig sender vi et klart signal til branchen om, at de skal finde nye forretningsmodeller, der passer til den digitale udvikling, siger kulturminister Marianne Jelved (R).

Også venstres kulturordfører Michael Aastrup Jensen er glad for aftalen:

– Vi har fået en filmaftale, der indebærer flere spillefilm i form af en pulje til lavbudgetfilm. Det betyder, at vi får flere film, og at de unge talenter får mulighed for at lave rigtige spillefilm i stedet for kortfilm. Vi glæder os samtidig over, at det er lykkedes at styrke de regionale filmfonde, således at der i fremtiden bliver mulighed for at skabe et ægte filmmiljø udenfor hovedstaden. Dansk film er ikke blot København, men hele Danmark. Endelig er vi glade for, at Cinemateket ikke kun bliver forbeholdt København i fremtiden, samt at vi får undersøgt, om det kan drives bedre eller billigere på anden måde.”

Kulturordfører for Socialdemokratiet Troels Ravn mener det er vigtigt, at film er økonomisk bæredygtige, og så mener han, at aftalen sikrer at der kan laves film over hele landet:

– Dansk film er en vigtig del af vores kultur. Danske film har høj kvalitet, begejstrer et stort publikum i biograferne og vinder priser. Sådan skal det også være i fremtiden. Socialdemokraterne er særdeles tilfreds med filmaftalen 2015-2018. Det er vigtigt, at produktionen af danske film er økonomisk bæredygtig, at der udvikles nye modeller for indtjening i branchen, at der satses på talentudvikling, samt at arbejdet omhandlende børn og unges mediekundskab styrkes. Socialdemokraterne lægger også vægt på, at den regionale filmproduktion sikrer, at der kan laves film over hele Danmark.

Også Liberal Alliances kulturordfører Mette Bock fremhæver film produceret over hele landet i sin vurdering af aftalen:

– Filmaftalens dna er et tydeligere fokus på fleksibilitet i støtten, åbning overfor nye formater og platforme, en efterspørgsel efter nye forretningsmodeller og et politisk vink om, at film både kan produceres og ses udenfor hovedstaden. Det er vi glade for hos Liberal Alliance.

Lavbudgetfilm
Fremover skal lavbudgetfilm give både nye talenter og gamle garvede filmfolk mulighed for at lave film uden at de skal ud og skaffe penge til et stort budget. Det glæder De Radikales kulturordfører Marlene Borst Hansen sig over:

– De nye lavbudgetfilm giver unge talenter såvel som etablerede filmfolk mulighed for at slippe kreativiteten løs i det lange format uden at skulle bruge kræfter på at få et stort filmbudget til at hænge sammen. Det har været et stort ønske fra branchens side, og det har aftalekredsen lyttet til. Jeg er sikker på, at det kommer til at skabe ny energi, så vi fortsat kan holde det høje niveau i dansk film.

Kulturordfører for Dansk Folkeparti Alex Ahrendsen tyr til en efterhånden gammel DR udsendelse, når han skal give aftalen karakterer:

– Jeg giver aftalen fire ud af fem Bogart-hatte, siger Alex Ahrensen, der fremhæver den fælles indgang til filmstøtten, styrkelsen af den regionale filmproduktion og at lavbudgetfilm i første omgang bliver et forsøg frem for et krav, som gode punkter.

– Derudover ser jeg frem til analyserne af monopolsituationen og rekrutteringsgrundlaget til dansk film, siger Alex Ahrendsen.

Kulturordfører for Socialistisk Folkeparti Karsten Hønge er glad for børnfilm-støtten og siger:
– Vi er glade for, at man fastholder et ambitiøst niveau for støtte til børnefilm og at man generel vil sætte mere fokus på den fortællemæssige kvalitet, når man tildeler støtte via markedsordningen. Det håber vi vil give flere gode og nytænkende danske børnefilm. Derudover er vi tilfredse med styrkelsen af Medierådet for Børn og Unges arbejde for bedre beskyttelse af børn i forbindelse med de digitale medier.

Kulturordfører for Enhedslisten Jørgen Arbo-Bæhr glæder sig over, at man med aftalen sikrer løn- og arbejdsforhold i filmbranchen:

– Jeg er specielt glad for, at vi har sikret de unge talenter støtte til deres film og især, at jeg har sikret ordentlige løn- og arbejdsforhold for dem, der arbejder for producenterne.

Indsats mod piratkopiering
Kulturordfører for Konservative Lars Barfoed mener at der er brug for politisk opbakning mod piratkopiering:

– Udfordringen for dansk film i disse år er manglende indtjening for de enkelte film og et stigende omfang af piratkopiering. Det må branchen som udgangspunkt selv løse ved at udvikle deres forretningsmodeller. Men der er brug for politisk opbakning til at sætte kraftigt ind over for piratkopiering af film på nettet. Her lægger jeg stor vægt på, at teleindustrien og filmbranchen sammen finder løsninger, så vi i højere grad kan få afsløret de skyldige, og at politiet samtidig gør en mere målrettet indsats. Jeg er meget tilfreds med, at vi i den nye aftale får sat fokus på den indsats.

Aftalens hovedpunkter

Flere film
Der indføres en støtteordning for lavbudgetfilm, som betyder, at der fremover skal produceres 82 – 104 spillefilm. Med de nye lavbudgetfilm får både erfarne filmfolk og ny talenter mulighed for at prøve kræfter med andre måder at arbejde på. Der kan ydes støtte til 12 – 24 lavbudgetfilm,

Støtten til computerspil fordobles
Støtten til computerspil øges fra 20 til 40 mio. kr. i aftaleperioden. Det Danske Filminstitut opretter et spilkontor, som udover at fordele støttekronerne også skal være med til at opbygge et innovativt spilmiljø i Danmark. Det skal ske i samarbejde med blandt andet Animationsværkstedet i Viborg og DADIU.

Dansk films økonomi styrkes
Dansk filproduktion tilføres i den kommende periode 2015 – 2018 70 mio. kr. Midlerne skal bruges til at bistå filmbranchen i omstillingen til det digitale salg af film.
Det er aftalekredsens klare forventning, at filmbranchen selv skaber nye forretningsmodeller for indtjening i aftaleperioden.
Den samlede økonomiske ramme for den filmpolitiske indsats 2015 – 2018 er 2252,2 mio. kr., svarende til 563 mio. kr. årligt. Det er et løft fra de nuværende 530 mio. kr. årligt.

Talenterne får flere muligheder
Filmtalenterne får med lavbudgetfilmene chancen for at prøve sig selv af i spillefilmsformatet. Samtidig videreføres New Danish Screen-ordningen, som skal give plads til udvikling inden for alle genrer, formater og platforme. Der skal anvendes minimum 128 mio. kr. på ordningen i aftaleperioden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Nikolaj Koppel skal være ny underdirektør for Kultur i Tivoli
Next post Opfindere, skal mindske vandskader i hjemmet