Ny forening vil sikre samfundsansvar i byggebranchen

En nystiftet forening skal bidrage til samarbejde om gode arbejdsforhold, bæredygtighed og interessentdialog i den ca. 200 mia. kr. store ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark.

Foreningens grundlag er et charter udarbejdet af Bygherreforeningen og Realdania med bidrag fra brancheorganisationer og i dialog med mere end 40 af byggeriets førende virksomheder.
På en generalforsamling fredag eftermiddag stiftede 42 virksomheder fra den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche ’Foreningen for byggeriets samfundsansvar’. Initiativet skal sikre, at virk-somhederne i branchen kan samarbejde på tværs om at højne standarden inden for blandt andet arbejdsforhold, bæredygtighed og interessentdialog. Blandt oplægsholderne på generalforsamlingen var Mads Øvlisen, tidl. bestyrelsesmedlem i FN’s Global Compact.

– Byggeerhvervet er et eksponeret erhverv, fordi infrastruktur, byer og bygninger giver synlig værdi til fællesskabet. Derfor skal vi handle samfundsansvarligt og ikke mindst hjælpe hinanden med at blive bedre på tværs af branchen. Det er sigtet med den her forening og de værktøjer, som vi nu skal have udviklet, siger Palle Adamsen, nyudnævnt formand for foreningen og direktør i Lejerbo.

Et charter og seks principper skal gøre byggeriets samfundsansvar nemmere
Grundlaget for foreningen er et charter, der består af seks principper. Charteret er udviklet af Bygher-reforeningen, Realdania og konsulentvirksomheden Responsible Assets. Udviklingen af charteret er sket i samarbejde med brancheorganisationerne FRI og DANSKE ARK og med bidrag fra over 40 virksomheder fra hele branchen. Virksomheder i branchen bliver medlem af foreningen ved at under-skrive og efterleve charterets seks principper.

– Vi er stolte af, at det er lykkedes at komme i mål med charteret og foreningen, og vi tror virkelig på, at den vil gøre en reel forskel. Foreningen vil løfte niveauet for branchens måde at arbejde med sam-fundsansvar på i praksis, siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Initiativet er støttet af og udviklet i et partnerskab med Realdania, der i rollen som bygherre længe har ønsket at få skabt et fælles grundlag for samarbejde på området.

– Da vi valgte at engagere os i projektet, var det fordi, vi ønskede at skabe et ordentligt fælles funda-ment for samarbejde i branchen om samfundsansvar. Det, mener vi, er lykkes nu, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Bygherreforeningen og Realdania slipper nu taget: Ny bestyrelse tegner foreningen
I fredags slap Bygherreforeningen og Realdania taget i initiativet, der nu vil fungere som en selvstæn-dig forening og tegnes af en nyvalgt bestyrelse bestående af repræsentanter fra bygherrer, rådgivere og entreprenører fra Lejerbo, Odense Kommune, Realdania Byg, C.F. Møller, Rambøll og NCC.

Foreningens sekretariat vil stå for den daglige drift og er placeret i Bygherreforeningen. Det første år er sekretariatet støttet af Realdania.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post IT-branchen lancerer udspil til national styrket IT-sikkerhed
Next post Sundhedsstyrelsen: Tal med lægen om seksuelle problemer