Ny undersøgelse: Danske elever har gode it-kompetencer

En ny international undersøgelse af elevers kompetencer til at anvende computere og internettet viser, at danske elever i 8. klasse ligger i toppen blandt de deltagende lande.

Undersøgelsen viser samtidig, at danske lærere er positive over for at inddrage it i undervisningen og gerne vil blive bedre til opgaven med at bruge it til at gøre eleverne så dygtige som muligt.
Danske folkeskoleelever er bedre end de fleste af deres jævnaldrende i andre lande til at bruge computeren som redskab til at deltage aktivt i skolen, i hjemmet og i samfundet. Kun tjekkiske børn klarer sig bedre.

Det fremgår af rapporten ”Digitale kompetencer – It i danske skoler i et internationalt perspektiv”, der i dag offentliggøres på en konference, som Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet afholder. Rapporten udgør den danske afrapportering af den internationale ICILS-undersøgelse. Det er første gang, at en undersøgelse vurderer danske skoleelevers computer- og informationskompetencer.

Rapporten viser samtidig, at lærerne i den danske folkeskole er mere positive over for at inddrage it i undervisningen end mange af deres udenlandske kolleger.

– Vores mangeårige fokus på at inddrage it i undervisningen og prøverne i folkeskolen har haft en positiv effekt på elevernes evne til at bruge computere. Med folkeskolereformen fortsætter vi med at udnytte de muligheder, som it og digitalisering giver. Der er nemlig stadig plads til forbedring. Eksempelvis spiller elevens sociale baggrund en væsentlig rolle i forhold til de digitale kompetencer, og samtidig efterspørger folkeskolelærerne kompetenceudvikling på området, siger undervisningsminister Christine Antorini.

Af rapporten fremgår det dog, at danske folkeskolelærere i højere grad end deres kolleger i andre lande bruger it til mere traditionel undervisning frem for til elevcentrerede, samarbejdende og undersøgende tilgange.

Regeringen har med indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen igangsat initiativer, der tilgodeser it som et aktiv i forhold til varierende undervisningsmetoder. Det gælder bl.a. demonstrationsskole-initiativet, der har til formål at skabe ny viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og skabe nye læringsformer. Det gælder også Lærernetværket for it i folkeskolens fag, hvor lærerne klædes på til at bruge it som en naturlig del af undervisningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Mand omkom i sommerhusbrand
Next post Sådan undgår du skimmelsvamp