PKA: Kvinder tror ikke på folkepensionen

Blandt PKA’s 265.000 medlemmer er tilliden til folkepensionen i sin nuværende form faldet markant på blot fem år. De vil derfor selv spare mere op til pension. Det viser en ny undersøgelse blandt PKA’s medlemmer.

Et flertal af PKA’s medlemmer, hvoraf 90% er kvinder, mener ikke, at folkepensionen vil bestå i sin nuværende form om 20, 30 eller 40 år. I bedste fald mener de, at folkepensionen vil være mindre værd end i dag – i værste fald, at den slet ikke eksisterer, når de går på pension. Det viser en ny rundspørge foretaget blandt 1.000 medlemmer.

Hele 8 ud af 10 mener således, at folkepensionen vil være mindre værd end i dag, når de stempler ud fra arbejdsmarkedet. Det er et markant fald i tilliden på bare fem år.

I 2009, hvor PKA foretog en lignende undersøgelse blandt medlemmerne, mente kun 6 ud 10 af medlemmerne, at folkepensionen ville være mindre værd end i dag, når de gik på pension.

Et er imidlertid tillid til værdien af folkepensionen, noget andet er tilliden til, om folkepensionen i det hele taget vil bestå. Her svarer hver fjerde medlem, at det mener de ikke den vil. Især blandt de yngre medlemmer i alderen 24-44 er skepsissen stor: Knap 6 ud af 10 mener således ikke, at folkepensionen vil eksistere, når de når den tredje alder.

Mistilliden skal ses i lyset af, at Finansministeriet for nylig offentliggjorde tal, der viser, at medmindre folkepensionsalderen hæves yderligere og følger den stigende levealder, vil det skabe et hul i statskassen på 50 mia. kr.

Det får ifølge PKA’s medlemmer konsekvenser. De mener, at der i fremtidens velfærdsstat ikke vil være råd til den samme folkepension som i dag, og de vil derfor i højere grad selv komme til at betale for alderdommen.

Mere end halvdelen vil som konsekvens heraf selv spare mere op til pension.

Medlemschef i PKA, Britt Brandum, er overrasket over den store mistillid til folkepensionen – og så alligevel ikke:

– På den ene side virker det voldsomt, at så få af vores medlemmer har tillid til folkepensionen, men omvendt så mærker vi jo alle, hvor presset det offentlige er økonomisk, ikke mindst vores medlemmer, der arbejder i sundhedssektoren. Ligger man dertil, at vi bliver flere og flere, der bliver ældre og ældre, så er det klart, at man kan tvivle på, om der bliver råd til folkepension til os alle, siger Britt Brandum.

Hun glæder sig over, at medlemmerne selv vil spare mere op til pension:

– Vi oplever en stigende interesse blandt medlemmerne for at spare mere op til pension. Det ser jeg som udtryk for, at de har tillid til, at PKA nok skal sørge for, at de får en økonomisk tryg alderdom, hvor der er penge hele livet – ligegyldigt hvor langt det bliver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Hver femte boligejer har ingen røgalarm
Next post Kun få bruger Rejsekortet