Massiv budgetoverskridelse i kommunerne

Danmarks Statistik har i den forgangne uge offentliggjort kommunernes regnskaber for 2017. Regnskaberne viser, at kommunerne for første gang siden slut-00’erne samlet set overskrider både deres budgetter og de aftalte rammer. Finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren vil indkalde KL til en drøftelse af overskridelsen snarest muligt.

Kommunerne har sidste år brugt 240,6 mia. kr. på service, for eksempel til drift af kommunale daginstitutioner og plejehjem. Selvom det er 0,9 mia. kr. mindre end budgetteret, overskrider kommunerne de samlede budgetter for service og anlæg med 0,8 mia. kr. Det skyldes, at anlægsudgifterne overskrider det budgetterede niveau med 1,6 mia. kr. Kommunernes realiserede service- og anlægsudgifter ligger samlet set også over, hvad der er aftalt med regeringen.

Det er første gang siden slut-00’erne, at kommunerne samlet set overskrider både det aftalte og budgetterede niveau for service og anlæg.

Kommunerne har i de seneste år overskredet budgettet for anlæg, men har samtidig brugt færre penge på service, så de samlet set har holdt budgetterne.

Siden 2011 har der været sanktioner på kommunernes regnskaber for service. Sanktionerne skulle netop rette op på de forudgående års systematiske budgetoverskridelser.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille er ikke tilfreds:

– Det er ikke i orden, at kommunerne bruger så mange penge på anlæg, at de samlet set overskrider budgettet. Kommunerne har endda også overskredet de aftalte rammer samlet set. Det bliver vi nødt til at sætte ind over for. Dansk økonomi er bomstærk lige nu, men manglen på arbejdskraft er høj – især i byggeriet -, og risikoen for overophedning er reel. Vi skal ikke sætte de gunstige udsigter over styr med en alt for lemfældig tilgang til at bruge offentlige penge. Og så er det ganske enkelt sådan, at den kommunale sektor bare ikke skal blive større, end vi har aftalt, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Heller ikke finansminister Kristian Jensen er glad for kommunernes pengeforbrug:

– Det er uacceptabelt, at kommunerne ikke overholder vores økonomiaftale. Det svækker troværdigheden af aftalesystemet. Vi skal ikke tilbage til 00’ernes store overskridelser af budgetterne i kommunerne. Jeg synes, at det er nødvendigt, at vi nu drøfter med KL, hvordan vi sikrer, at kommunerne fremover holder budgetterne for både serviceudgifterne og anlægsudgifterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post OK18: Nu er der indgået forlig på det regionale område
Next post Over 50 mio. kroner skal hjælpe udsatte unge i uddannelse og tættere på et job