OK18: Nu er der indgået forlig på det regionale område

Natten til onsdag indgik forbundende under LO forlig med regionerne. I nat indgik FTF og akademikerne i AC så forlig med regionerne.

Der er blandt andet aftalt generelle lønstigninger, som forbedre reallønnen.

– Aftalen sikrer en forbedring af reallønnen for alle ansatte i regionerne. Privatlønsværnet er afskaffet og det betyder, at de regionalt ansattes løn fremover kommer til at følge lønnen for de
privatansatte. Lønudviklingen for de regionalt ansatte forventes at blive 8,1 % over de næste tre
år, hvilket er klart bedre end den lønudvikling, som arbejdsgiverne startede med at lægge på bordet.Det er jeg meget glad for, siger Grete Christensen, forhandlingsleder på det regionale område i Forhandlingfællesskabet.

Foruden generelle lønstigninger inklusiv skøn for udmøntning fra reguleringsordningen på 6,81% er det
aftalt, at afsætte 0,30 % til en pulje til særlige formål og 0,35 % til oganisationsspecifikke
forhandlinger.

Også spisepauseproblematiken er er lavet aftaler om og så er der aftalt en lavt- og ligelønspulje. Desuden er mulige forringelser af seniorordningerne blevet droppet.

Sejeste forhandlinger
Forhandlingsleder for Danske Regioner, Anders Kühnau glæder sig over nattens aftale:

– Jeg er meget glad for, at vi har lavet en samlet aftale, hvor vi har fået alle medarbejdergrupper på det regionale område med. Vi har hele tiden gået efter en forhandlet løsning, og det er nu lykkedes. Det glæder jeg mig over på både personalets og patienternes vegne.

Ifølge Anders Kühnau har det ikke været lette forhandlinger:

– Selvom det har været de sværeste, sejeste og mest langstrakte forhandlinger, jeg har været med til, så er de foregået i en god tone.

Fakta:
Aftalen mellem regionerne og Forhandlingsfællesskabet indeholder følgende:

En lønramme på 8,10 pct. (incl. reststigning på 0,6 pct.) over tre år, herunder:
– generelle lønstigninger på 6,10 pct. og forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71 pct.
– midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35 pct.
– puljer til særlige formål og prioriterede grupper mm på 0,34 pct.

En reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked

Løsning af udfordringerne omkring den betalte spisepause

Orlov med fuld løn til forældre til et dødfødt barn

Omsorgsdage til regionalt ansatte plejeforældre

Ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling

Orlov, hvis en regionalt ansat akut tager et spædbarn i pleje

En ny aftale om ferie

Åremålsansættelse: reduktion i fratrædelsesbeløb samt stop for fratrædelsesgodtgørelse ved fortsat ansættelse

Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært

Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post OK18: Lærenes arbejdstid sendt i syltekrukke
Next post Massiv budgetoverskridelse i kommunerne